Loncarstvo 2 Rokodelski Center Ribnica
 • Projekt

Ribniško lončarstvo. Včeraj. Danes. Jutri?

VLAGATELJ 

Javni zavod Rokodelski center Ribnica – zavod za rokodelstvo, muzejsko in galerijsko dejavnost

PARTNERJI (naziv partnerja/ev)

1. Območna obrtno-podjetniška zbornica Ribnica
2. Gimnazija in srednja šola Kočevje
3. Športno in turistično društvo LONČAR
4. ZAVOD SV. TEREZIJE zavod za socialno varstveno delo

GLAVNE AKTIVNOSTI:

 • A1_a Publikacija o ribniškem lončarstvu. Strokovna zgodovinska in etnološko-antropološka raziskava ribniškega lončarstva. Na podlagi zbranega gradiva se izda publikacija. Partner pri aktivnosti bo OOZ Ribnica.
 • A1_b Učbenik lončarstva, ki bo temeljil na sodobnih spoznanjih in sledil aktualnim smernicam pedagogike in andragogike. Partner pri aktivnosti bo Gimnazija in srednja šola Kočevje.
 • A2 Vpis v register nesnovne kulturne dediščine za lončarje, ki še niso vpisani.
 • A3 Mala šola lončarstva bo namenjena otrokom druge in tretje triade. Otroci se bodo seznanili z različnimi vrstami gline, barvami za glino, postopki ročne obdelave gline in postopki oblikovanja gline na lončarskem vretenu.
 • A4 V sodelovanju s partnerjem Športno turističnim društvom LONČAR bo na področju Ribnice, ki mu rečemo Lončarija izvedena delavnica Hišna imena odtisnjena v glino, ki bo preko medgeneracijskega druženja ozavestila domačine o skupni lokalni identiteti.
 • A5 Andragoška delavnica za starejše bo izvedena v sodelovanju s partnerjem Zavodom sv. Terezije. Skupaj bomo razvili andragoško delavnico, ki bo v celoti prilagojena starejši populaciji. Uspešnost delavnice bo preizkušena s pomočjo stanovalcev Zavoda sv. Terezije.

CILJI OPERACIJE:

 • krepi lokalno identiteto preko zavedanja o skupni kulturni dediščini,
 • povezuje institucijo znanja in ohranjanja dediščine, kot je Rokodelski center Ribnica, z lokalnim prebivalstvom in javnim, gospodarskim ter nevladnim sektorjem,
 • spodbuja medgeneracijsko povezovanje in sodelovanje,
 • vključuje ranljive skupine,
 • spodbuja lokalno skupnost k oživljanju skupnega prostora s čimer lokalna skupnost sama ustvarja ta prostor turistično atraktivnejši,
 • in ohranja ter interpretira kulturno dediščino s posebnim poudarkom na nesnovni dediščini znanj.

PRIČAKOVANI REZULTATI OPERACIJE:

 • 2 izdani publikaciji.
 • V register nesnovne kulturne dediščine bo vpisan vsaj 1 nov nosilec znanja lončarstva.
 • Izvedena bo mala šola lončarstva (lončarske delavnice za otroke).
 • Otrokom bo prilagojen prostor lončarske delavnice v Rokodelskem centru Ribnica.
 • Prebivalstvo območja Lončarije bo s pomočjo delavnice ozaveščeno o pomenu skupne identitete in o lončarski tradiciji svojega lokalnega kulturnega okolja. To zavedanje bo odlično izhodišče pri prepoznavanju njihovega prostora kot turistične destinacije.
 • Izvirna lončarska delavnica andragoško prilagojena zahtevam starejše populacije.
 • Predstavitev obeh publikacij zainteresirani javnosti v občinah Ribnica in Kočevje.
 • Publikaciji bosta dostopni v slovenskih javnih knjižnicah, v knjižnicah slovenskih muzejev, na spletni strani Muzeja Ribnica in Rokodelskega centra Ribnica in na spletnem portalu Digitalna knjižnica Slovenije.

ČAS TRAJANJA OPERACIJE V MESECIH

13 mesecev

PREDVIDEN ZAČETEK IN ZAKLJUČEK OPERACIJE

Začetek: april 2018
Zaključek: 1.6. 2019

ZNESEK SOFINANCIRANJA

30.149,26 eur
Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada.

CELOTNA VREDNOST PROJEKTA

37.909,76 EUR
Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada.

2024 © Rokodelski center Ribnica. Izdelava spletnih strani: Kreativna tovarna | Piškotki

Grb O.r.
Logo Ministrstvo Za Kulturo Rs
Logo Las Ppd Vert 1
Lasinzastave Logo Mali
Cgp Kohezijska Politika Logotipi Posamezni