POSLANSTVO

Poslanstvo rokodelstva je trajna skrb za izdelovanje, ohranjanje, raziskovanje, prikazovanje, izobraževanje, razstavljanje in populariziranje domače in umetnostne obrti. Dejavnost rokodelstva ni omejena na določeno geografsko področje. Svojo dejavnost iz prvega odstavka tega člena lahko opravlja tudi izven meja Republike Slovenije.

SUHA ROBA

Poleg ostalih vrst domače obrti ali rokodelstva se je na t. i. suhorobarskem območju najbolj razvilo in tudi ohranilo izdelovanje suhe robe. To so različni izdelki iz lesa, ki se uporabljajo v gospodinjstvu, pri kmečkih opravilih in kot spominki. Poleg posebnega načina življenja je prebivalcem na podeželju predstavljala tudi poseben vir dohodka. Prebivalci Ribniške doline niso predmetov le izdelovali, pač pa so z njimi tudi trgovali. Leta 1492 je cesar Friderik III. izdal tako imenovani krošnjarski patent, privilegij, s katerim je dodelil kočevskim in ribniškim kmetom pravico do prostega trgovanja z žitom, platnom in doma izdelano robo po deželah v svojem cesarstvu. S tem so izdelki ali »roba« prestopili hišni prag. Razvila se je potujoča trgovina s krošnjo in kanonom na ramenih, pozneje s konji in vozovi, s kolesom in avtomobilom. Na podlagi prilagajanja naravnim danostim se je suhorobarstvo delilo na panoge glede na vrsto lesa, ki so ga uporabljali za posamezen predmet, glede na bližino gozda in glede na hišno tradicijo. Suha roba je še danes doma v Ribnici in širši okolici, med suhorobarji pa najdemo prave mojstre oblikovanja lesa.

Top Ribničan Luka Ileršič

LONČARSTVO

Dsc 5919 Lončar2 Luka Ileršič

Ta obrt je dajala kruh prebivalcem južnega dela Ribniške doline, kjer so nahajališča gline. Valvasor v Slavi Vojvodine Kranjske iz leta 1689 poroča, da je v Dolenji vasi prek 80 hiš, kjer se ukvarjajo z izdelovanjem glinenih izdelkov. Z lončarijo so se ukvarjali tudi v vaseh Prigorica, Nemška vas, Rakitnica in Blate. Tudi lončarji so morali znati svoje izdelke unovčiti. Lonce, latvice, potičnice, sklede, »piščalke, ki piskajo v riti« in žvrgolčke so prodajali širom po Slavoniji, Vojvodini, Dalmaciji, Furlaniji in Sloveniji. Danes lončarsko tradicijo ohranjajo in nadgrajujejo še štiri družine in ena keramičarka.

Ribrand

Ribrand je blagovna znamka lesenih izdelkov, plod sodelovanja med oblikovalskim studiem Mashoni in Rokodelskim centrom Ribnica. Je blagovna znamka z zgodbo. Ta se je začela na pobudo oblikovalca Janeza Mesariča, ki v Rokodelskem centru Ribnica poučuje industrijsko oblikovanje. Janez Mesarič je uveljavljen slovenski industrijski oblikovalec, čigar predniki izvirajo iz Ribnice. Odraščal je obkrožen s kulturo izdelovanja suhe robe, v kateri je že dlje časa videl potencial za oblikovanje sodobnejše serije lesenih izdelkov. Celovito realizacijo projekta je omogočil njegov oblikovalski studio Mashoni, ki je združil moči z Rokodelskim centrom Ribnica in nastala je navdihujoča znamka trajnostnih izdelkov po dostopnih cenah.

Z izpostavitvijo dobre prakse povezovanja sodobnega slovenskega oblikovanja z domačo obrtjo želimo v svet poslati jasno sporočilo, da imamo dolgoletne izkušnje in znanja za ustvarjanje uspešnih in prepoznavnih zgodb. Prepričani smo, da lahko postavimo dober zgled in prispevamo k večjemu zavedanju o tem, kako pomembno je ohranjati in hkrati nadgrajevati svojo tradicijo.

Pd2016 Rd Cmyk                                                Ribrand Kuhovnica Set Perspektiva Transparent Hires


2024 © Rokodelski center Ribnica. Izdelava spletnih strani: Kreativna tovarna | Piškotki

Grb O.r.
Logo Ministrstvo Za Kulturo Rs
Logo Las Ppd Vert 1
Lasinzastave Logo Mali
Cgp Kohezijska Politika Logotipi Posamezni