Kocevje Vir Wikipedia

Dediščina Kočevarjev nekoč in danes

VLAGATELJ 

Zavod za ohranitev kulturne dediščine Nesseltal Koprivnik

PARTNERJI (naziv partnerja/ev)

1. Zadruga Zakladi Kočevske, lokalna samooskrba z.o.o., socialno podjetje
2. Javni zavod Rokodelski center Ribnica – zavod za rokodelstvo, muzejsko in galerijsko dejavnost

GLAVNE AKTIVNOSTI:

Aktivnosti operacije bodo potekale od maja do oktobra 2018. Prvi sklop poleg odkupa stavbne dediščine in etnoloških predmetov (120 let starega kozolca toplarja) predstavlja umestitev predelanega kozolca v funkcionalno stanje za potrebe dediščinskega turizma (medijske predstavitve, multikulturni dogodki, interdisciplinarni status, predstavitev kulturnega izročila lokalnega prebivalstva, in trajnostni razvoj podeželja). Uredili bomo objekt, imenovan  interpretativni center na površini 40 m2, obsega zasteklitev in ureditev 100 m2 dvorišča. Uredili bomo digitalizacijo lokalne zbirke Koprivnika, približno 100 enot kartofilijskega gradiva in posameznih dokumentov z vsebino (podnaslovitev in opis gradiva v tekstovni obliki) med obdobjem 1897 – 1950 za odkrivanja družinskih korenin, rodoslovje, geneologija, familypages, on-line druženje sorodnikov. Zavedanje o ohranjanju kulturne dediščine se prenese na pridobitev funkcionalnih znanj, izvedba delavnic za ohranjanje stavbne dediščine „Izdelajmo si svoj kozolec“ in izvedba tržnih dnevov „Mobi branjevka“ promocijo lokalnih blagovnih znamk, lokalno pridelana hrana, predstavitev ohranjanja tradicije tržnice z ročnim vozičkom ali ciza ali Potočnikov voziček iz 19.stoletja. V projektu sodelujeta partnerja Zadruga Zakladi Kočevske in Razvojni center Ribnica.

CILJI OPERACIJE:
Osnovni cilj je krepiti lokalno identiteto in zavedanje o pomenu ohranjanja kulturne dediščine s poučevanjem, obnovo, ureditvijo in ohranjanjem kulturne krajine in dediščine.  Operacija prispeva k ohranitvi lokalne identitete, stavbne dediščine in tradicijo tržnic (krošnjarstvo).Cilj je povečati prepoznavnost turistične destinacije ter povezovanje lokalne turistične ponudbe. Z novo operacijo bomo pridobili nove turistične produkte, povečali zanimanje za kulturno dediščino Kočevarjev. Uredili bomo interpretativni center, s katerim bomo povezati znanje in dediščino za potrebe širše skupnosti in lokalnega prebivalstva (socialna izključenost) in promocijo novih turističnih produktov (rodbinske zgodovine; raziskati deželo prednikov, poiskati rodbinske vezi in predvsem ohranjati dediščino Kočevarjev).

PRIČAKOVANI REZULTATI OPERACIJE:

Dediščina Kočevarjev, nekoč in danes je interpretativna operacija s poudarkom na dediščini Kočevarjev, oziroma apliciranje nekega preteklega časa nadgrajenega z ohranjanjem dediščine. Z ureditvijo interpretativnega centra bomo nadaljevali z ohranjanjem kulturnega izročila, revitalizacijo stavbne dediščine in dodanih novih vsebin. Uredili bomo digitalizacijo arhivskega gradiva, kar predstavlja dediščinski turizem vpet med lokalno identiteto in novimi digitalnimi vsebinami. Delavnice in tržni dnevi se navezujejo na povezavo ohranjanja kulturne dediščine staroselcev s sodobnim pridihom oziroma neko novo dodano vrednostjo. Izvedbene delavnice vsebujejo tržni pristop, ki se prepleta z ohranjanjem kulturne dediščine (havziranje).

 

ČAS TRAJANJA OPERACIJE V MESECIH

8 mesecev

PREDVIDEN ZAČETEK IN ZAKLJUČEK OPERACIJE

Začetek: 10. 5. 2018
Zaključek: 30. 11. 2018

ZNESEK SOFINANCIRANJA

38.180,34 EUR
Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada.

CELOTNA VREDNOST PROJEKTA

37.909,76 EUR
Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada.

2024 © Rokodelski center Ribnica. Izdelava spletnih strani: Kreativna tovarna | Piškotki

Grb O.r.
Logo Ministrstvo Za Kulturo Rs
Logo Las Ppd Vert 1
Lasinzastave Logo Mali
Cgp Kohezijska Politika Logotipi Posamezni