Delavnice za otroke

Delavnice za odrasle

Tečaji

Pletarska in lončarska šola

Projekti

PROJEKTI

1.
NAZIV OPERACIJE

Interaktivni turizem za vse


Opis operacije:

Operacija »Interaktivni turizem za vse« je odgovor na smernice o razvoju dostopnega turizem v Evropi. Ker je dostopni turizem v Sloveniji še v povojih je to odlična priložnost za razvoj novih nišnih turističnih produktov, ki bodo namenjeni ranljivi skupini gibalno oviranih oseb in starejših, gluhih, ter slepih in slabovidnih oseb ali pa in drugih ljudi s posebnimi potrebami ob enem pa bodo zaradi inovativnosti in uporabe novih tehnologij zanimivi tudi za ostale obiskovalce in turiste partnerskih LAS območji. V operaciji pa se bo pojem dostopnosti nanašal na:Cilji operacije:

Novi turistični produkti za predstavitev naravne in kulturne dediščine, ki bodo v sklopu projekta »Interaktivni turizem za vse« predstavljeni kot integrirani produkti sodelujočih LAS območji bodo usmerjeni k doseganju naslednjih ciljev:Rezultati operacije:


Partnerji:

LAS Notranjska (Zavod Ars Viva, JZ Snežnik, Zavod Red tree heritage)

LAS med Snežnikom in Nanosom

LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe in Rokodelski center Ribnica

Partnerstvo LAS Zasavje

LAS V objemu sonca

LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline

Trajanje operacije: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019

Skupna vrednost operacije za LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe: 84.669,16 EUR; Znesek sofinanciranja EKSRP: 67.617,89 EUR

Povezave:

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

https://www.program-podezelja.si/sl/


2.
NAZIV OPERACIJE

Ribniško lončarstvo. Včeraj. Danes. Jutri?


VLAGATELJ (naziv vlagatelja)/prijavitelj/nosilec operacije/vodilni partner

Javni zavod Rokodelski center Ribnica – zavod za rokodelstvo, muzejsko in galerijsko dejavnost


PARTNERJI (naziv partnerja/ev)

1. Območna obrtno-podjetniška zbornica Ribnica
2. Gimnazija in srednja šola Kočevje
3. Športno in turistično društvo LONČAR
4. ZAVOD SV. TEREZIJE zavod za socialno varstveno delo


GLAVNE AKTIVNOSTI:
CILJI OPERACIJE:
PRIČAKOVANI REZULTATI OPERACIJE:
ČAS TRAJANJA OPERACIJE V MESECIH

13 mesecev


PREDVIDEN ZAČETEK IN ZAKLJUČEK OPERACIJE

Začetek: april 2018
Zaključek: 1.6. 2019


ZNESEK SOFINANCIRANJA

30.149,26 eur
Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada.


CELOTNA VREDNOST PROJEKTA

37.909,76 EUR
Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada.


POVEZAVE:
3.
NAZIV OPERACIJE

Dediščina Kočevarjev nekoč in danes


VLAGATELJ (naziv vlagatelja)/prijavitelj/nosilec operacije/vodilni partner

Zavod za ohranitev kulturne dediščine Nesseltal Koprivnik


PARTNERJI (naziv partnerja/ev)

1. Zadruga Zakladi Kočevske, lokalna samooskrba z.o.o., socialno podjetje
2. Javni zavod Rokodelski center Ribnica – zavod za rokodelstvo, muzejsko in galerijsko dejavnost


GLAVNE AKTIVNOSTI:

Aktivnosti operacije bodo potekale od maja do oktobra 2018. Prvi sklop poleg odkupa stavbne dediščine in etnoloških predmetov (120 let starega kozolca toplarja) predstavlja umestitev predelanega kozolca v funkcionalno stanje za potrebe dediščinskega turizma (medijske predstavitve, multikulturni dogodki, interdisciplinarni status, predstavitev kulturnega izročila lokalnega prebivalstva, in trajnostni razvoj podeželja). Uredili bomo objekt, imenovan  interpretativni center na površini 40 m2, obsega zasteklitev in ureditev 100 m2 dvorišča. Uredili bomo digitalizacijo lokalne zbirke Koprivnika, približno 100 enot kartofilijskega gradiva in posameznih dokumentov z vsebino (podnaslovitev in opis gradiva v tekstovni obliki) med obdobjem 1897 – 1950 za odkrivanja družinskih korenin, rodoslovje, geneologija, familypages, on-line druženje sorodnikov. Zavedanje o ohranjanju kulturne dediščine se prenese na pridobitev funkcionalnih znanj, izvedba delavnic za ohranjanje stavbne dediščine „Izdelajmo si svoj kozolec“ in izvedba tržnih dnevov „Mobi branjevka“ promocijo lokalnih blagovnih znamk, lokalno pridelana hrana, predstavitev ohranjanja tradicije tržnice z ročnim vozičkom ali ciza ali Potočnikov voziček iz 19.stoletja. V projektu sodelujeta partnerja Zadruga Zakladi Kočevske in Razvojni center Ribnica.


CILJI OPERACIJE:

Osnovni cilj je krepiti lokalno identiteto in zavedanje o pomenu ohranjanja kulturne dediščine s poučevanjem, obnovo, ureditvijo in ohranjanjem kulturne krajine in dediščine.  Operacija prispeva k ohranitvi lokalne identitete, stavbne dediščine in tradicijo tržnic (krošnjarstvo).Cilj je povečati prepoznavnost turistične destinacije ter povezovanje lokalne turistične ponudbe. Z novo operacijo bomo pridobili nove turistične produkte, povečali zanimanje za kulturno dediščino Kočevarjev. Uredili bomo interpretativni center, s katerim bomo povezati znanje in dediščino za potrebe širše skupnosti in lokalnega prebivalstva (socialna izključenost) in promocijo novih turističnih produktov (rodbinske zgodovine; raziskati deželo prednikov, poiskati rodbinske vezi in predvsem ohranjati dediščino Kočevarjev).


PRIČAKOVANI REZULTATI OPERACIJE:

Dediščina Kočevarjev, nekoč in danes je interpretativna operacija s poudarkom na dediščini Kočevarjev, oziroma apliciranje nekega preteklega časa nadgrajenega z ohranjanjem dediščine. Z ureditvijo interpretativnega centra bomo nadaljevali z ohranjanjem kulturnega izročila, revitalizacijo stavbne dediščine in dodanih novih vsebin. Uredili bomo digitalizacijo arhivskega gradiva, kar predstavlja dediščinski turizem vpet med lokalno identiteto in novimi digitalnimi vsebinami. Delavnice in tržni dnevi se navezujejo na povezavo ohranjanja kulturne dediščine staroselcev s sodobnim pridihom oziroma neko novo dodano vrednostjo. Izvedbene delavnice vsebujejo tržni pristop, ki se prepleta z ohranjanjem kulturne dediščine (havziranje).


ČAS TRAJANJA OPERACIJE V MESECIH

8 mesecev


PREDVIDEN ZAČETEK IN ZAKLJUČEK OPERACIJE

Začetek: 10. 5. 2018
Zaključek: 30. 11. 2018


ZNESEK SOFINANCIRANJA

30.149,26 eur

Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada.


CELOTNA VREDNOST PROJEKTA

38.180,34 EUR
Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada.


POVEZAVE: